DrukujDrukuj

Las Głubczycki

Autor:
marcjaszg

Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki leży w południowej części województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim.

Jest to jeden z nielicznych kompleksów leśnych na słabo zalesionym Płaskowyżu Głubczyckim. Jego powierzchnia wynosi 1597,5 ha, obejmuje źródliskową część zlewni rzeki Straduni. Drzewostan tworzą głównie dęby, graby, jesiony i lipy, dużą część stanowią też bory sosnowe i mieszane.

Z roślin chronionych występują tu m. in. lilia złotogłów, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła, wawrzynek wilczełyko, kruszyna pospolita, podkolan biały oraz gatunek zagrożony wyginięciem na Opolszczyźnie – obrazki alpejskie. Występują tu liczne stałe i okresowe strumienie, tworzące niewielkie wąwozy.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)