Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich - jedna z 13 parafii katolickich w dekanacie Prószków. W parafii tej znajdują się dwa kościoły oraz kaplica cmentarna. Pierwszy kościół - parafialny znajduje się w Zimnicach Wielkich, a jego patronem jest św. Jan Chrzciciel, którego święto obchodzimy 24 czerwca. Drugi kościół - kościół filialny znajduje się w Zimnicach Małych i jest pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, którego święto przypada 4 października.

Zimnice Małe - Spichlerz, Oficyna i Kapliczka

Zimnice Małe - Spichlerz, Oficyna i Kapliczka Spichlerz folwarczny- według tradycji przebudowany z dawnego zamku Prószkowskich, wzniesionego w średniowieczu lub w XIX wieku. Przebudowany na spichlerz zapewne pocz. w XIXwieku. Usytuowany na wysokiej skarpie dawnego koryta Odry, opadającej ku pd. i wsch. Od zach. otwarty dziedziniec, z nadsypanym podjazdem. Murowany z cegły z użyciem kamienia, otynkowany. Wzniesiony na nieregularnym rzucie zbliżonym do litery L.

Boisko LZS w Zimnicach Małych

Boisko LZS w Zimnicach Małych - boisko leżące przy drodze do Prószkowa od strony Zimnic Małych. Chociaż znajduje się poza Zimnicami Małymi należy terytorialnie do nich. Odbywają się tam regularnie mecze LZS-u i drużyny Orzeł Źlinice.

Zimnice Małe i Zimnce Wielkie - legendy

Zimnice Małe i Zimnce Wielkie - legendy:

Pańskie

Pańskie - pola należące dawniej do "panów Prószkowskich", później do gospodarstw w Zimnicach Małych i Prószkowie.

Cierniokowy krzyż w Zimnicach Małych

Cierniokowy krzyż w Zimnicach Małych - krzyż został postawiony przez rodzinę Lempków w pierwszej połowie XX wieku. Początkowo pełnił rolę krzyża przydrożnego. Obok niego przebiegała ścieżka, którą mieszkańcy Zimnic Małych chodzili niegdyś do kościoła w Zimnicach Wielkich. Położony jest na " Ciernioku" u zbocza tzw. " Kubowej Góry ".

Polegli Mieszkańcy Zimnic Wielkich i Małych

Polegli Mieszkańcy Zimnic Wielkich i Małych - podczas I i II wojny światowej życie straciło wielu mieszkańców wsi. Nazwiska mężczyzn - żołnierzy poległych podczas działań wojennych wpisane są na tablicach przy krzyżu znajdującym się po prawej stronie wejścia głównego do kościoła.

Krzyż Chudalów przy drodze między Źlinicami a Małymi Zimnicami

Krzyż Chudalów przy drodze między Źlinicami a Małymi Zimnicami - w najniższej części długiego członu jest integrowana tablica z następującym tekstem: "Wszyscy przechodnie winni zmóić Ojcze Nasz oraz Zdrowaś Mario, za tego oraz siematego, którzy poprzez nieoczekiwaną śmierć zeszli z tego świata -1904- Pani Chudala zdecydowała na wystawienie krzyża w tym miejscu jej pola, ponieważ w tym miejscu zginął tragicznie jej mąż Ignacy Chudala.

Zatopiona wioska w Zimnicach Małych

Zatopiona wioska w Zimnicach Małych - w Zimnicach Małych, niedaleko tzw. "Wolskie", kiedyś mieściła się wioska o nazwie: Stara Wieś. Legenda głosi, że podobno wioska przez grzechy ludzi została zatopiona, a w tym miejscu obecnie znajduje się mały las i dwa łączące się jeziora.

Zimnice Małe - powódź w 1997 roku

Zimnice Małe - powódź w 1997 roku - mieszkańcy Zimnic Małych nie spodziewali się, że Odra może wylać w nocy z 9 na 10 lipca. Około godziny 1.00 woda już minimalnie przelewała się przez wał, a od strony Kątów Opolskich domy były już zalane. Niektórzy mieszkańcy Zimnic Małych zaczęli informować inne wioski, że Odra wylewa. O godz. 3.00 wał został przerwany i woda zaczęła dochodzić do pierwszych domów. 10 lipca rano woda dochodziła już do sklepu w Zimnicach Małych.