Siostry Służebniczki ze Strzelec Opolskich

Siostry Służebniczki ze Strzelec Opolskich - dla pacjentów szpitala były gotowe zrobić wszystko - opiekowały się ludźmi w czasie wojny i pokoju. Za ciężką pracę nikt ich jednak nie docenił. W końcu zakonnice dostały nakaz opuszczenia lecznicy. Siostry Służebniczki opisały swoje losy w obszernej kronice, którą prowadziły przez blisko 50 lat. Pierwszy wpis pochodzi z 11 czerwca 1928 r. Wtedy właśnie zgromadzenie sióstr zakupiło 5 hektarów ziemi od hrabiego, żeby wybudować w Strzelcach nowoczesny szpital, z którego schorowani mieszkańcy mogliby korzystać.

Zawadzkie w XIX i XX wieku

Zawadzkie w XIX i XX wieku - gdyby nie budowa miejscowej huty, miasto byłoby dziś malutką wsią i nazywałoby się zupełnie inaczej. Mieszkańcom nie było jednak łatwo - musieli pracować po 12 godzin dziennie. Żeby przyjrzeć się miastu sprzed 100 lat, trzeba cofnąć się nieco wcześniej - do roku 1836. Wtedy właśnie wybudowana została miejscowa huta - powstały piece fryszerskie do obrabiania surówki żelaza i kuźnia. Zyskała ona nazwę „Zakładu Zawadzkiego” - od nazwiska pierwszego administratora Franza von Zawadzky’iego.

Ujazd na początku XX wieku

Ujazd na początku XX wieku - jedno z najstarszych śląskich miasteczek dziś jest najmniejszym miastem regionu pod względem liczby mieszkańców. W minionym stuleciu ludziom nie żyło się tu najlepiej. Przełom XIX i XX wieku nie był najlepszy dla Ujazdu. Dotychczas prężnie rozwijające się miasto zaczynało tracić na znaczeniu z powodu braku dogodnego połączenia kolejowego. Uruchomiona w 1848 roku linia kolejowa z Wrocławia do Mysłowic została tak zaprojektowana, że omijała miasto. Tymczasem 100 lat temu był to najpopularniejszy na Śląsku sposób podróżowania.

Strzelce Opolskie na początku XX wieku

Strzelce Opolskie na początku XX wieku - rynek w Strzelcach tętnił życiem, a wąskie uliczki były wizytówką miasta. Wielkie zmiany przyszły wraz z nastaniem samochodów i elektryczności. Podróżni, którzy wjeżdżali na strzelecki rynek od strony ulicy Opolskiej mijali po prawej stronie kamień milowy. 100 lat temu to był jeden z nielicznych elementów pomagający dotrzeć do celu. Głaz odmierzał odległość jednej mili pruskiej (dokładnie 7532,48 m) do następnego kamienia. Był dobrze widoczny z daleka, bo mierzył około metra wysokości.

Strzelce Opolskie w 1945 roku

Strzelce Opolskie w 1945 roku - gdy kończyła się wojna, w marcu 1945 r. władzę w Strzelcach objęła pierwsza polska administracja. Ale rządziła tutaj tylko na papierze, bo za sznurki pociągali głównie Sowieci. Przedstawiciele polskiej administracji, którzy wjechali do Strzelec zastali miasto w kompletnych gruzach. Na skutek działań wojennych i podpalenia miasta przez wojska radzieckie zrujnowanych było aż 58,5 proc. budynków: domów, kamienic, urzędów i zakładów.

Franz von Zawadzky

Franz von Zawadzky - ur. 18 stycznia 1791 r., był bardzo wpływową osobą - prawą ręką hrabiego Andreasa Renarda, władającego miejscowymi ziemiami. Choć nie miał wykształcenia hutniczego, to dostał zadanie kierowania miejscową hutą, która znajdowała się nad Małą Panwią. Pierwsze piece hutnicze stanęły tam w 1836 roku. Do pracy potrzeba było wtedy 40 osób. Pod okiem Franza Zawadzky’ego zakład rozwijał się niezwykle szybko. W 1840 r. zatrudniał już 160 pracowników z czego ponad połowę stanowiły kobiety. Hrabia Renard był tak zadowolony z pracy Zawadzky’ego, że nazwał hutę jego imieniem.

Duchowni skazani na śmierć w powiecie strzeleckim

Duchowni skazani na śmierć w powiecie strzeleckim - naziści nie dopuszczali do siebie myśli, by ksiądz mógł z ambony krytykować „porządek”, który tworzyli. Po wojnie rolę prześladowców przejęli komuniści. Jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników systemu budowanego przez Adolfa Hitlera, był na tej ziemi ks. Alois Grohs (ur. 17 czerwca 1907 r.). Żeby upamiętnić jego osobę, na październikowej sesji w Izbicku, radni zdecydowali, by jego imieniem nazwać jedną z ulic w Krośnicy. Pochodzący z Łabęd duchowny trafił do tej wsi w 1939 r.

Wyniki wyborów do Sejmu (2011) w okręgu nr 21 (Opole)

Wyniki wyborów do Sejmu (2011) w okręgu nr 21 (Opole) Okręg obejmuje obszar województwa opolskiego w całości. Frekwencja wyniosła 40,95% Głosów na poszczególne listy: Platforma Obywatelska 140 641 (44%) Prawo i Sprawiedliwość 65 739 (20,56%) Ruch Palikota 30 919 (9,67%) Sojusz Lewicy Demokratycznej 24 723 (7,73%) Polskie Stronnictwo Ludowe 18 816 (5,89%) Pozostałe komitety nie przekroczyły progu 5%. Wybrani posłowie Z listy Prawa i Sprawiedliwości: Sławomir Kłosowski 14 165 Jerzy Żyżyński

Historia niemieckich lotnisk w Otmicach i Ligocie Dolnej

Historia niemieckich lotnisk w Otmicach i Ligocie Dolnej - żeby zaatakować Polskę, hitlerowcy potrzebowali lotnisk. Dwa z nich wybudowali na ziemi strzeleckiej: w Otmicach i Ligocie Dolnej. Obok hangarów stanęły baraki dla jeńców, mieszkania dla pilotów i oficerskie kasyno. Niemieckiej armii bardzo zależało na tych terenach. Ziemie leżące niemal przy samej granicy z Polską idealnie nadawały się do tego, żeby rozpocząć stąd atak.