Parafia Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie

Parafia Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie - rzymskokatolicka parafia wchodząca w skład dekanatu Paczków w diecezji opolskiej. Proboszczem jest ks. Józef Kazimierz Zwarycz. Źródło: http://www.diecezja.opole.pl