Kaniów (województwo opolskie)

Zapraszam na przejażdżkę przez Kaniów, wystarczy kliknąć na poniższy obrazek! Filmik został nagrany w dzień odpustu 17-06-2007r. <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7nKB0xBEPis&hl=pl&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7nKB0xBEPis&hl=pl&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Leśnica (województwo opolskie)

Miasto w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, siedziba gminy Leśnica. Położone na południowo-wschodnim zboczu Góry Świętej Anny, na wysokości ok. 205 m n.p.m. Leśnicę zamieszkiwało w 2004 r. ok. 3000 osób (1787 – 656, 1939 – 3335). Części miasta: Kowalików, Księża Wieś, Stoki.

Pielgrzymów

Wieś w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce. Leży nad granicznym potokiem Troja - dopływem Osobłogi. Znajdują się tu ruiny kościoła p.w. św. Józefa. Świątynia została wybudowana w latach 1805-1810, z fundacji Josefa von Blunenkron.

Opawica

Wieś (dawniej miasteczko) w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce. Wieś leży na granicy polsko-czeskiej. Nazwa Opawica ma związek z rzeką Opawicą, która jest dopływem Opawy. Po raz pierwszy wzmiankowana była w dokumencie z 18 lipca 1256 roku, wydanym przez króla czeskiego Przemysła Ottokara II. Warto zobaczyć:

Kobylice (województwo opolskie)

Wieś w województwie opolskim, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek. Inne formy nazwy: Kobelwitz. Jak zaznacza Zimmermann, po polsku nazywano miejscowość już w XVIII w. Kobylice. Należała wówczas do kamery (dobra państwowe) w Koźlu i składała się z folwarku, młyna, 13 zagród kmiecych, 21 zagrodniczych i chałupniczych, a liczba mieszkańców wynosiła 143 osoby. Źródło:

Klisino

Grobniki

Grobniki (niem. Gröbnig) - wieś w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce. Pierwsze udokumentowane wzmianki o wsi pochodzą z 1183 roku. Była ona własnością Zakonu Rycerskiego Świętego Jana Chrzciciela Szpitala Jerozolimskiego, czyli joannitów. Nazwa Grobniki nawiązuje do jednej z funkcji, jaką pełnił zakon, a mianowicie walk o Grób Pański w Jerozolimie. Na terenie Grobnik początkowo istniał folwark zakonny, a potem powstała komandoria.

Surowina (część wsi Brynica)

Surowina to niewielki przysiółek Brynicy. Dawniej plano­wano jego stopniową likwidację (przez niewydawanie zezwoleń na budowę nowych domów). Zrezygnowano jednak z tego, co umożliwiło wznie­sienie kilku nowych budynków. Główne walory tego przysiółka to cisza, spokój i lasy dookoła.

Kobylno

Po raz pierwszy Kobylno w gminie Łubniany wymieniono w 1300 r. Potem wymienia się je w dokumentach związanych z kolejnymi zmianami właścicieli tej wsi. Nie wiemy, kiedy wybudowano we wsi kościół, ale z doku­mentów wynika, że w 1679 r. była już w Kobylnie drewniana świątynia pod wezwaniem św. Mateusza Ewangelisty. W 1798 r. wzniesiono obecny, muro­wany kościół. Nie wiemy jednak, czy poprzedni kościół został rozebrany, czy też np. spalił się.

Masów

Masów to kolonia, która powstała z woli króla pruskiego Fryderyka Wielkiego w 1773 roku. Swą nazwę dostała na cześć jednego z pruskich generałów (von Massow).