230 Volt Ensemble

230 Volt Ensemble został utworzony we wrześniu 2013 roku. Pierwotnie tworzyło go sześciu muzyków ze składu Orkiestry Dętej ZSE w Opolu. Debiut nastąpił 24 listopada w tym samym roku podczas koncertu z cyklu "Muzyczne impresje". Pomysłodawcą i kierownikiem jest Przemysław Ślusarczyk. Zespół nie ma stałego składu - pod tą nazwą występują w kameralnych grupach muzycy z Orkiestry Politechniki Opolskiej oraz Orkiestry Dętej ZSE w Opolu grając koncerty w mniejszych salach lub występując na imprezach specjalnych - m.in. podczas wernisażów.

Teatr Jednego Wiersza

Teatr Jednego Wiersza powstał w październiku 1991 roku w Opolu. Na stronie Teatru tjw.art.pl jego założyciel i szef Krzysztof Żyliński dokładnie opisuje ideę i działalność zespołu. [...] Wydawało mi się wówczas, że spektakl w oparciu o krótki tekst literacki, choćby właśnie wiersz, to dobra forma wyrazu. Chciałem poza tym stworzyć pewną rzeczywistość teatralną, która byłaby jednym światem.

Grudzicka Orkiestra Dęta

Tradycje wspólnego muzykowania są wpisane w krajobraz śląski od pokoleń, stanowiąc nierozerwalny element kultury muzycznej regionu. Tradycja, tak pieczołowicie kultywowana, potrafiła do dnia dzisiejszego przetrwać liczne zawieruchy wojenne oraz nie zawsze łaskawe dla kultury i sztuki transformacje ustrojowe. Na Śląsku rozwinęły się szczególnie dwa rodzaje zespołów muzycznych: chóry lub zespoły śpiewacze oraz orkiestry dęte. Zespół orkiestrowy powstał staraniem ks. Leonarda Makioli – Proboszcza Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach oraz społeczności Grudzic.

Koło Akademików Opolan w Poznaniu

Koło Akademików Opolan w Poznaniu – organizacja studentów i absolwentów pochodzących z Górnego Śląska działająca w latach 1946-1950 w Poznaniu Związek został powołany do życia w Poznaniu, w końcu 1946 r., przez studiujących tu przedstawicieli Śląska Opolskiego oraz mieszkańców Ziemi Złotowskiej (tereny należące do II wojny światowej do Niemiec). Główny trzon koła stanowili byli uczniowie i absolwenci polskich gimnazjów działających do 1939 r. na terenie III Rzeszy: tzw. „bytomiacy” z Polskiego Gimnazjum w Bytomiu oraz „kwidzyniacy” - uczniowie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie.

Historia śląskiej linii rodu von Gaschin

Pochodzenie rodu von Gaschin i jego powiązania ze Śląskiem, a w szczególności ich wywód heraldyczny, są nie do końca znane. Według informacji zawartych w herbarzu Leszczyca wywodzili się oni od Markomanów z rodu Velenów, którzy około 1200 roku przybyli w okolice Wielunia i nazwisko swe przejęli od pobliskiej miejscowości Gaszyn. Herb tego szlacheckiego rodu przedstawia tarczę podzieloną na cztery pola. W pierwszym z nich – niebieskim – znajduje się lew z koroną. Drugie pole – złote – stanowi czarny orzeł z koroną.

Mieczysław Kondera - żołnierz AK

Etykietowanie:
(1922 - 2013) ODSZEDŁ JEDEN Z OSTATNICH ŻOŁNIERZY „BARABASZA” Kpt. Mieczysław Kondera ps. ZBYSZEK I urodził się 26 stycznia 1922 r. w Słupi Nowej Do konspiracji należał od 1939 r. najpierw do ZWZ a później do AK aż do jej rozwiązania 19.01.1945r.Podczas okupacji pracował w gospodarstwie rodziców, w 1941 r. aresztowano jego ojca Walentego i wysłano do obozu koncentracyjnego w Majdanku , od tego momentu musiał się ukrywać .Od kwietnia 1943 r.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Chrząstowice powstała z inicjatywy koła DFK Chrząstowice przy zaangażowaniu Urzędu Gminy Chrząstowice. Tworzy ją 26 muzyków. Młodzież swoim doświadczeniem wspierają panowie: Jan Mateja oraz Herbert Mocza. Orkiestrą dyryguje Jacek Zganiacz. Muzycy zadebiutowali w lipcu 2010 roku, kiedy to zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności podczas obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Były to występy w duetach i trio. Pierwszy wspólny występ młodzieżowej orkiestry miał miejsce w grudniu 2010 r na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Chrząstowicach.

Marek Tukiendorf

Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - urodził się w 1964 roku w Polskiej Cerekwi. Po ukończeniu szkoły średniej i pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym, rozpoczął w 1983 roku studia na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, które ukończył w 1988 roku, uzyskując stopień i tytuł zawodowy magistra inżyniera mechaniki, o specjalności maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego i chemicznego. Od samego początku związał się z opolską uczelnią techniczną.