Teatr Jednego Wiersza

Teatr Jednego Wiersza powstał w październiku 1991 roku w Opolu. Na stronie Teatru tjw.art.pl jego założyciel i szef Krzysztof Żyliński dokładnie opisuje ideę i działalność zespołu. [...] Wydawało mi się wówczas, że spektakl w oparciu o krótki tekst literacki, choćby właśnie wiersz, to dobra forma wyrazu. Chciałem poza tym stworzyć pewną rzeczywistość teatralną, która byłaby jednym światem.

Iconography of Constantine the Great and Saint Helena in Opolski Silesia

Iconography of Constantine the Great and Saint Helena in Opolski Silesia 1. Silesia is a wide-spread historical land, at present located in Poland and in the Czech Republic in the basin of upper and middle Odra river and at the beginning of Vistula river.

Jak powstał Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Historia Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - najważniejszym wydarzeniem lat 70. było oddanie do użytku supernowoczesnego gmachu Teatru Kochanowskiego. Po wielu latach starań otwarto też Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 23 stycznia 1975 roku złotymi zgłoskami zapisze się w historii kultury Opolszczyzny, w historii naszego teatru. W tym dniu, poprzedzającym 30. rocznicę wyzwolenia Opola z wielowiekowej niewoli Niemiec i faszystowskiego mroku okupacji - oddany został do użytku nowy, piękny, wielki gmach teatru.

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu Od 1997 r. Jest organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”. W czasie czternastu edycji „Źródła” w Dobrodzieniu zaprezentowały się zespoły i wykonawcy przybliżający kulturę wszystkich mniejszości narodowych w Polsce, a także krajów, z którymi owe mniejszości są związane. Takimi zespołami są np.

Ewa Podleś w Filharmonii Opolskiej

Ewa Podleś w Filharmonii Opolskiej - występ pieśniarki o światowej renomie był prawdziwym hitem VII Dni Kultury Niemieckiej. Po koncercie wiele osób podchodziło i dziękowało za to, że w ramach Dni Kultury Niemieckiej takie wydarzenie miało miejsce - powiedział Norbert Rasch, przewodniczący Zarządu TSKN. Owym wydarzeniem był piątkowy koncert.

Iwona, księżniczka Burgunda - spektakl Opolskiego Teatru Lalki i Aktora

Iwona, księżniczka Burgunda - spektakl Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w reżyserii Mariana Pecki. Spektakl na podstawie dramatu Witolda Gombrowicza zdobył wiele nagród na festiwalach w Polsce i za granicą: nagroda główna prestiżowego przeglądu teatrów lalkowych w Bańskiej Bystrzycy (trwał od 25 września do 1 października), nagroda na ogólnopolskim festiwalu teatrów lalkowych, nagroda na Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Polska” nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Toruniu.

Opolskie Wizytówki Artystyczne

Opolskie Wizytówki Artystyczne Powstał w latach osiemdziesiątych XX wieku i pozostawał w zasobach Agencji Rozwoju Opolszczyzny. Po jej rozwiązaniu w latach dziewięćdziesiątych został przejęty i rozbudowany przez Przemysława Ślusarczyka. Katalog działał do 2012 roku. Zadaniem katalogu była promocja zespołów, imprez, instytucji województwa opolskiego. Był podzielony na działy, każdy wpis stanowił oddzielną wizytówkę wraz z adresami kontaktowymi i notą.

Adolf Chronicki (1912-1989)

Aktor, reżyser, związany m. in. z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Urodził się 5 maja 1912 roku w Laskowcach koło Tarnopola na Ukrainie. W 1934 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i w tym samym roku zadebiutował na scenie (uprawnienia aktorskie uzyskał dopiero w 1946 r., po zdaniu egzaminu eksternistycznego). Przed wojną występował m. in. w Teatrze Komedia Muzyczna w Krakowie. Po wojnie był aktorem Teatru Kameralnego Domu Żołnierza w Łodzi.

Bronisław Kassowski (1909-1996)

Aktor, reżyser teatralny, związany, m. in: z Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Urodził się 16 listopada 1909 r. w Miłosławiu koło Wrześni. Zawodu uczył się pod koniec lat 20. XX wieku w Szkole Dramatycznej przy Teatrze Polskim w Poznaniu. Przed wojną występował m. in. w Poznaniu, Warszawie, Łucku i Katowicach. Po wojnie, w latach 1945-47 występował w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, w sezonie 1947/48 w Teatrze Powszechnym TUR w Krakowie, w sezonie 1948/49 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.