230 Volt Ensemble

230 Volt Ensemble został utworzony we wrześniu 2013 roku. Pierwotnie tworzyło go sześciu muzyków ze składu Orkiestry Dętej ZSE w Opolu. Debiut nastąpił 24 listopada w tym samym roku podczas koncertu z cyklu "Muzyczne impresje". Pomysłodawcą i kierownikiem jest Przemysław Ślusarczyk. Zespół nie ma stałego składu - pod tą nazwą występują w kameralnych grupach muzycy z Orkiestry Politechniki Opolskiej oraz Orkiestry Dętej ZSE w Opolu grając koncerty w mniejszych salach lub występując na imprezach specjalnych - m.in. podczas wernisażów.

Teatr Jednego Wiersza

Teatr Jednego Wiersza powstał w październiku 1991 roku w Opolu. Na stronie Teatru tjw.art.pl jego założyciel i szef Krzysztof Żyliński dokładnie opisuje ideę i działalność zespołu. [...] Wydawało mi się wówczas, że spektakl w oparciu o krótki tekst literacki, choćby właśnie wiersz, to dobra forma wyrazu. Chciałem poza tym stworzyć pewną rzeczywistość teatralną, która byłaby jednym światem.

Grudzicka Orkiestra Dęta

Tradycje wspólnego muzykowania są wpisane w krajobraz śląski od pokoleń, stanowiąc nierozerwalny element kultury muzycznej regionu. Tradycja, tak pieczołowicie kultywowana, potrafiła do dnia dzisiejszego przetrwać liczne zawieruchy wojenne oraz nie zawsze łaskawe dla kultury i sztuki transformacje ustrojowe. Na Śląsku rozwinęły się szczególnie dwa rodzaje zespołów muzycznych: chóry lub zespoły śpiewacze oraz orkiestry dęte. Zespół orkiestrowy powstał staraniem ks. Leonarda Makioli – Proboszcza Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu-Grudzicach oraz społeczności Grudzic.

Koło Akademików Opolan w Poznaniu

Koło Akademików Opolan w Poznaniu – organizacja studentów i absolwentów pochodzących z Górnego Śląska działająca w latach 1946-1950 w Poznaniu Związek został powołany do życia w Poznaniu, w końcu 1946 r., przez studiujących tu przedstawicieli Śląska Opolskiego oraz mieszkańców Ziemi Złotowskiej (tereny należące do II wojny światowej do Niemiec). Główny trzon koła stanowili byli uczniowie i absolwenci polskich gimnazjów działających do 1939 r. na terenie III Rzeszy: tzw. „bytomiacy” z Polskiego Gimnazjum w Bytomiu oraz „kwidzyniacy” - uczniowie Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie.

Kościół Ewangelicki w Kluczborku

Nigdy przechodząc obok kościoła ewangelickiego w Kluczborku, nie zaciekawiło mnie jego wnętrze. Aż do czasu - w maju 2014 r. zaszedłem i....efekt tego co zobaczyłem uwieczniłem na załączonych zdjęciach.

Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

W Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich miał miejsce wernisaż prac plastycznych Pana Adama Michalika.

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

W Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich miał miejsce wernisaż prac plastycznych Pana Adama Michalika.

Navigare necesse est… Krótka zachęta do studiowania bezinteresownego

Navigare necesse est… Krótka zachęta do studiowania bezinteresownego Czym jest uniwersytet? W łacinie średniowiecznej słowo universitas (a także collegium, societas, conventus, communitas, communio) oznaczało korporację (coś w rodzaju cechu rzemieślniczego). Uniwersytet, jako instytucja w której się naucza, nosił nazwę studium generale w sensie „otwartego dla wszystkich” (znane jest np. studium generale prawa kanonicznego). Późniejsze nazwy to: Doctorum et Discipulorum Universitas (Paryż 1219), Universitas Magistrorum et Scholarium (1221), Doctorum et Scholarium Universitas (1254).

Iconography of Constantine the Great and Saint Helena in Opolski Silesia

Iconography of Constantine the Great and Saint Helena in Opolski Silesia 1. Silesia is a wide-spread historical land, at present located in Poland and in the Czech Republic in the basin of upper and middle Odra river and at the beginning of Vistula river.